Tips, frågor eller annat? Kontakta mig på adhdvuxen@gmail.com